Introduction

De Balie van Leuven telt bijna 600 advocaten. Van meet af aan is de Balie van Leuven één van de pioniers op het Internet geweest. De eerste stappen in dit ambitieus project werden reeds in 1996 gezet. Sindsdien is het project steeds verder gegroeid. De Balie van Leuven beschikt thans over:

Gedurende enkele jaren bood de site ook een databank aan met de wachtlijsten van het Hof van Beroep te Brussel. De overheid heeft dat project evenwel overgenomen.

publieke website

screenshot leuven
De web site is een voort-durend succes.

De publieke web site biedt informatie over wat de Balie is, en wat de Balie doet. Er worden ook heel wat praktische inlichtingen verstrekt. Zo kan men te weten komen onder welke voorwaarden men een "Pro Deo advocaat" kan krijgen. Of hoe een advocaat tarifeert, en wat men kan doen als men denkt een advocaat teveel aanrekent. Deze "FAQ" (Frequently Asked Questions) wordt vaak geraadpleegd.

Maandelijks worden ook up-to-date lijsten van advocaten gepubliceerd in een PDF formaat die men kan downloaden. Ook dit blijkt zeer populair.

Bekijk de site op www.balieleuven.be.

(Noot: de meest recent versie van de web site is gedaan in samenwerking met www.inxco.be)

databank met advicaten

PHP source code
De zoekfaciliteiten vergden
geavanceerd programmeerwerk.

De databank met advocaten is een onderdeel van de publieke website, maar is een aparte vermelding waard. Naast de gebruikelijke zoekmogelijkheden op naam of stad, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om bijv. opzoekingen te doen op de "voorkeurmateries" van de advocaten. Als u bijv. een advocaat zoekt die zich op computerrecht toelegt, dan zal de databank u niet alleen een lijst geven met die advocaten, maar u kan tevens zien wie dichtst bij u woont. Toen deze databank in 1997 op het Net kwam, was het waarschijnlijk de eerste in zijn soort.

De databank wordt maandelijks bijgewerkt.

De databank kan gevonden worden op http://www.balieleuven.be/databank.php.

privaat intranet voor de advocaten

screenshot intranet
Het intranet bevat honderden
pagina's met praktische informatie.

Naast de publieke web site heeft de Balie van Leuven ook haar privaat intranet / extranet. Daarin vinden de advocaten informatie m.b.t. de deontologie, over geplande activiteiten, en ook heel wat praktische inlichtingen zoals de contactgegevens van Rechtbanken en Hoven van Beroep, de openingsuren van de gevangenissen, etc.

Omdat wetgeving constant evolueert, is het nodig dat de advocaten bijscholing krijgen. Daartoe worden workshops en seminaries georganiseerd. De cursussen voor deze permanente vorming kunnen ook in het extranet teruggevonden worden.

home pages voor de advocaten

Screen shot
Iedere advocaat heeft
ook een mini web site.

Als een bonus voor de advocaten, is van uit de online database voor iedere advocaat een web pagina aangemaakt, met een permanent Internet adres (URL).

Zo kunnen advocaten die geen eigen web site hebben, toch naar een URL verwijzen, en deze URL in hun briefhoofden, visitekaartjes, e.d. vermelden.

De pagina's van de advocaten bevinden zich op http://advocaten.balieleuven.be.