De informatie op deze website wordt verstrekt door Lamiroy Consulting, en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden. Terwijl we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, van de informatie, of m.b.t. de geschiktheid of beschikbaarheid van producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Uw gebruik van deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, in verband met het gebruik van deze website. Dir geldt ook, zonder beperking, voor derving van winsten, voor indirecte schade of gevolgschade, en voor enig verlies van gegevens, en voor schade als gevolg van dergelijk verlies van gegevens.

Op deze website vindt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van Lamiroy Consulting: we hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links naar die sites impliceert niet dat we de site aanbevelen, noch dat we achter de standpunten staan van de resp. auteurs.

We doen er alles aan om de website up-to-date en beschikbaar te houden. Lamiroy Consulting neemt evenwel geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de web site om technische redenen die buiten onze controle vallen.