Share Value Evolution
De waarde van de aandelen was met 320% gestegen.

Een Europese holding was erg succesvol. In de vier jaar sinds haar oprichting had ze over gans Europa 15 dochtermaat-schappijen opgericht of overgenomen. Via meerdere kapitaalsverhogingen was het kapitaal met een factor 8500 gegroeid. En de aandeelhouders hadden de waarde van hun aandelen in die periode zien verdrievoudigen ...
Tot dan toe was de holding in handen van zo'n 6000 private aandeelhouders. De tijd was rijp voor een notering op de beurs. Deze beursgang moest samenvallen met een marketing campagne om een nieuwe merknaam te lanceren, die zou gebruikt worden voor nieuwe producten die de dochter-maatschappijen zouden op de markt brengen.

Voorafgaand onderzoek had een interessant profiel geschetst van zowel bestaande als potentiële aandeelhouders. Bijna 90% van de aandeelhouders gebruikten dagelijks het Internet, en hetzelfde gold voor personen die interesse in de aandelen betoond hadden. Een kans bood zich aan om het Internet ten volle te benutten en kosten te drukken.

computer on desktop
Een interessant profiel dook up:
bijna 90% van de aandeelhouders
surfte dagelijks (in 1997).

De nieuwe web site van het bedrijf moest alle geïnteresseerden de gewenste informatie bieden: zowel bestaande aandeelhouders, als potentiële aandeel-houders, de pers, potentiële klanten, zelfs de overheden die de beursgang begeleiden.

De oude aandelen zouden omgezet worden in nieuwe aandelen. Daarnaast werd aan iedere aandeelhouder eveneens de optie geboden om bijkomende aandelen te reserveren. Ten einde de makelaarskosten te drukken, werd aan de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid geboden om die nieuwe aandelen via de web site te reserveren.

Een team van zeven man werd samengesteld: de "marketing director" van het bedrijf en zijn assistent, twee copywriters en twee grafici die in het verleden al voor het bedrijf gewerkt hadden, en een Internet coördinator. Omdat de leden van het team uit drie verschillende landen afkomstig waren, werden "face to face meetings" tot een minimum beperkt, en werd gebruik gemaakt van een co-operation server waarop een dedicated extranet geconfigureerd werd. Het project management en de financiële supervisie werd gezamenlijk waargenomen door de marketing director en Lamiroy Consulting.